Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er elevenes første møte med føreropplæringen. Kurset samler lærestoff som er felles for de lette klasser. Kurset må tas av alle som for første gang skal ta førerkort i de lette klassene.

Gjennom opplæringen på grunnkurset ønsker vi å sette i gang en refleksjonsprosess og en bevisstgjøring hos deltakerne rundt de utfordringer man står overfor som fører av et motorisert kjøretøy. Dette håper vi kan bidra til å øke elevenes selvinnsikt i forhold til deres trafikale kompetanse. Temaene tas opp igjen mot slutten av opplæringen i trinn 4, da knyttet til den praktiske kjøringen.

Trafikalt grunnkurs må gjennomføres før man kan starte øvelseskjøringen på trafikkskole eller på egen hånd. Kurset er lagt opp som teoretisk opplæring med praktiske øvelser.

Kurset er på 17 undervisningstimer og har følgende innhold:

10 timer (på 3 samlinger)
Om førerkort og trafikkopplæring,
Grunnleggende forståelse for trafikk
Kunnskap om mennesket i trafikken
Om øvingskjøring

4 timer: Førstehjelp
Grunnleggende ferdigheter
Praktisk øving i forbindelse med en arrangert ulykke (1 time)

3 timer: Om kjøring i mørket
(Hvorav minst 1 time skal være utedemonstrasjon og minst 1 time gjennomføres som demonstrasjon i bil med eleven som passasjerer.)