Klasse B

Før du begynner med den praktiske opplæringen må du ha fullført trafikalt grunnkurs. Etter dette står du fritt til å begynne opplæringen.
Du bør også ta den teoretiske prøven så tidlig som mulig, og det kan gjøres 6 mnd før du fyller 18 år.
Opplæringen gjennomføres i trinn:

Trinn 1
Trafikalt grunnkurs

Trinn 2
Her skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk. F.eks igangsetting – stans, speilbruk, giring, valg av gir osv.
Når du er på et godt teknisk nivå og mestrer å flytte oppmerksomheten fra teknisk bilkjøring til det trafikale er det obligatorisk med en veiledningstime.
Veiledningstimen er for at du som elev skal ha en selvevaluering og finne ut sammen med trafikklæreren om målene for trinn 2 er nådd.
Hvis du fyller de kravene som er i trinn 2 kan du gå opp til neste nivå – trinn 3. Sammen med trafikklæreren finner du ut om nivået er nådd.
På relaterte dokumenter i bunn av siden finner du veiledningsskjema trinn 2.

Trinn 3
På trinn 3 er målene rettet mot det trafikale. Du skal kunne beherske kjøring i variert trafikk.
Ved avslutningen av trinn 3 skal ferdighetene være nær det nivået hvor du kan kjøre selvstendig.
Mot slutten er sikkerhetskurs på bane og veiledningstime på trinn 3 obligatorisk.
Det er ikke fastsatt et minste timeantall på trinn 3, men du må nå målene beskrevet i veiledningsskjema trinn 3.

Trinn 4
Målene på trinn 4 er hovedsaklig rettet mot elevens risikoforståelse og selvinnsikt. Målet er at du skal ta selvstendige valg ved kjøring på trinn 4. Trinnet består av:
Innledende risikoteori der elever møtes i klasserom og drøfter bilkjøringens risiko.
Kjørekompetanse i landevei og forbikjøringssituasjoner består av en lengre praktisk øving der eleven skal være selvstendig og kjøre med så lav risiko som mulig.
Planlegging og gjennomføring av kjøring i variert trafikkmiljø består blant annet av å planlegge en kjørerute. Her får eleven tid til å planlegge før kjøring og bruke hjelpemidler som kart/internett osv.
Refleksjon og oppsummering består av en teorisekvens der elevene skal utveksle erfaringer med medelever, utvikle selvinnsikt, risikoforståelse og vurdere egen kjørekompetanse.

Førerprøven
Du må bestå den teoretiske prøven før trafikkskolen kan bestille praktisk førerprøve til deg.
Våre førerprøver foregår ved Bodø trafikkstasjon. Møt ved trafikkskolen hvis ikke annet er avtalt (møt i god tid).
Husk å ha med gyldig legitimasjon og penger til førerprøven, evt brilleseddel.
Førerprøven varer inntil 75 minutter og inneholder spørsmål om sikkherhetskontroll og praktisk kjøring.
Du får svar rett etter prøven om den er bestått / ikke bestått.

Sensor vurderer om du kjører på en måte som:
er trafikksikker
gir god samhandling
fører til god trafikkavvikling
tar hensyn til helse, miljø og andres behov
er i samsvar med gjeldende regelverk

For å lese mer om førerprøven trykk her.
For å lese om regler for øvelseskjøring trykk her.