Forskrift om førerkort

Forskrift om førerkort m.m.
Kap. 3. Førerett, førerkortklasser, alderskrav

§ 3-1. Førerkortklasser – oversikt, alderskrav
Førerett kan i Norge erverves i følgende internasjonale klasser og med følgende krav om minstealder:
1. Klasse A – motorsykkel, direkte erverv – 21 år
2. Klasse A – motorsykkel, etappevis erverv – 18 år
3. Klasse A1 – lett motorsykkel – 16 år
4. Klasse B – personbil, varebil – 18 år
5. Klasse C – lastebil – 18 år
6. Klasse C1 – lett lastebil – 18 år
7. Klasse D – buss – 21 år
8. Klasse D1 – minibuss – 21 år
9. Klasse BE – tilhenger til klasse B – 18 år
10. Klasse CE – tilhenger til klasse C – 18 år
11. Klasse C1E – tilhenger til klasse C1 – 18 år
12. Klasse DE – tilhenger til klasse D – 21 år
13. Klasse D1E – tilhenger til klasse D1 – 21 år.
Førerett kan også erverves i klasse B1 – tre- og firehjuls motorsykkel – ved innbytte, fornyelse og duplikat av utenlandske førerkort fra EØS. Alderskrav er 18 år.
Førerett kan i Norge erverves i følgende nasjonale klasser, og med følgende krav om minstealder:
1. Klasse M – Tohjuls moped, kode 146, jf. vedlegg 4 – 16 år
2. Klasse M – Tre- eller firehjuls moped, kode 147, jf. vedlegg 4, begrenset – 16 år
3. Klasse M – Tre- eller firehjuls moped, kode 147, jf. vedlegg 4, ubegrenset – 18 år
4. Klasse S – Beltemotorsykkel begrenset til klasse 1-16 år
5. Klasse S – Beltemotorsykkel ubegrenset – 18 år
6. Klasse T – Traktor, begrenset totalvekt – 16 år
7. Klasse T – Traktor, ubegrenset totalvekt – 21 år.
Nasjonale klasser/førerettigheter er gyldige for kjøring i utlandet i den grad disse aksepteres av vedkommende myndigheter.
0 Endret ved forskrifter 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).
§ 3-2. Førerett i klasse A, direkte erverv
Førerett i klasse A gjelder for:
1. Motorsykkel med eller uten sidevogn.
2. Tohjuls moped.
For kjøring i Norge omfatter føreretten i tillegg:
1. Kjøring med tilhenger til motorsykkel med slagvolum over 125 cm3 . Motorsykkelen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet.
2. Klasse M kode 147.
0 Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).
§ 3-3. Førerett i klasse A, etappevis erverv
Førerett i klasse A gjelder for:
1. Motorsykkel med eller uten sidevogn. Fram til fylte 21 år eller de første to årene etter erverv av førerett i klasse A, gjelder føreretten bare for mellomtung motorsykkel med eller uten sidevogn.
2. Tohjuls moped.
For kjøring i Norge omfatter føreretten i tillegg:
1. Kjøring med tilhenger til motorsykkel med slagvolum over 125 cm3 . Motorsykkelen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet.
2. Klasse M kode 147.
0 Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).
§ 3-4. Førerett i klasse A1
Førerett i klasse A1 gjelder for:
1. Lett motorsykkel med eller uten sidevogn.
2. Tohjuls moped.
For kjøring i Norge omfatter føreretten i tillegg klasse M kode 147. Dersom mopedens egenvekt er over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), må føreren være fylt 18 år.
0 Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).
§ 3-5. Førerett i klasse B
Førerett i klasse B gjelder for:
1. Motorvogn med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen. Gjelder ikke for motorsykkel, beltebil, beltemotorsykkel og tohjuls moped.
2. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger med tillatt totalvekt på høyst 750 kg.
3. Vogntog bestående av motorvogn, som omfattes av nr. 1, og tilhenger hvor samlet tillatt totalvekt for vogntoget ikke overstiger 3.500 kg. Tilhengerens tillatte totalvekt må ikke overstige motorvognens egenvekt.
4. Tre- eller firehjuls motorsykkel.
5. Klasse M kode 147.
I tillegg gjelder føreretten for kjøring i Norge:
1. Beltebil med eller uten tilhengerslede.
2. Klasse M kode 146.
3. Tilhenger til tre- eller firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 cm3 , når tillatt totalvekt for tilhengeren er høyst 750 kg. Trekkvognen må være godkjent for å trekke tilhenger og tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet.
0 Endret ved forskrifter 12 mai 2004 nr. 740, 5 nov 2004 nr. 1448 (i kraft 1 jan 2005), 31 mars 2006 nr. 395 (i kraft 1 juli 2006).
§ 3-6. Førerett i klasse B1/klasse B kode 73
Førerett i klasse B1, eventuelt klasse B kode 73, gjelder for tre- eller firehjuls motorsykkel og for klasse M kode 147.
Gjelder også for kjøring i Norge med eventuell tilhenger til tre- eller firehjuls motorsykkel med slagvolum over 125 cm3